Frank Weber Music onYOU TUBE
Straighten Up & Fly Right at Otaru-Muse

(2019年5月25日 ソロコンサートの模様)


「So Many Sides」 at Keystone Club Tokyo

(2019年5月19日 ORIBASTONEとの共演)


「True Love」 at Keystone Club Tokyo

(2019年5月19日 ORIBASTONEとの共演)


「Traveling Boy」 at Keystone Club Tokyo

(2019年5月19日 ORIBASTONEとの共演)「Before You」 at Otaru-Muse

(2019年5月25日 ソロコンサートの模様)「71」 at Weekend Garage Tokyo

(2018年11月来日時のプライベートライブの模様)

「The 100% Perfect Girl」at Weekend Garage Tokyo

(2018年11月来日時のプライベートライブの模様)BACK